` Daproverb installeren op de computer | Daproverb

Daproverb installeren op de computer

OPGELET: de Excel-versie van Daproverb is niet meer beschikbaar.

Daproverb is eigenlijk een Excel-werkmap, als zodanig een zogenoemde "portable application" en behoeft geen echte installatie.

Het volstaat het Excel-bestand te downloaden en te plaatsen in een map op de computer, bij voorkeur de map met uw documenten.

Gemakshalve kan op het Bureaublad een snelkoppeling naar het bestand worden gemaakt om het makkelijk te kunnen uitvoeren/openen. Dat gebeurt zo:

Klik rechts op het bestand (dus met de rechter muisknop) en in het snelmenu dat verschijnt ga naar "Kopiëren naar" en klik op "Bureaublad (snelkoppeling maken).

Wanneer u dan dubbelklikt op die snelkoppeling wordt de Excel-werkmap (Daproverb) geopend.

Opgelet: het verdient ten zeerste aanbeveling om sommige Excel-opties te wijzigen alvorens Daproverb voor het eerst te openen, anders is het niet ondenkbaar dat Excel niet wil starten of niet meer werkt of dat Daproverb niet correct wordt uitgevoerd. Hoe dat moet leest u hier: Excel-opties voor een correcte werking van Daproverb.

Tip: Daproverb kan als portable application worden gebruikt. Het bestand kan dus op een USB-stick worden geplaatst en vanaf daar worden uitgevoerd.