` Daproverb 9.8.0 uitgebracht | Daproverb

Daproverb 9.8.0 uitgebracht

Datum: 
2012-06-06

De nieuwste versie (9.8.0) van Daproverb is klaar en uitgebracht.

Omwille van compatibiliteit voornamelijk met antivirusprogramma's wordt het programmabestand voortaan behouden in de Excel bestandsindeling (.XLS) en niet meer gecompileerd, d.i. omgezet in een uitvoerbaar bestand (.EXE).

De gebruikersinterface werd ingrijpend veranderd. Alle ActiveX opdrachtknoppen op de werkbladen werden vervangen door kleurige 3D afgeronde rechthoeken gekoppeld aan macro's. Opgelet: het 3D-effect van de nieuwe knoppen gaat helaas verloren in Excel XP (2002) en Excel 2003. Het komt voluit tot zijn recht in Excel 2007 en 2010.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels van 2010 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2009 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

Opgelet: ter beveiliging van het programma moet nu telkens bij het starten een wachtwoord worden opgegeven.