` Daproverb 11.3.8 beschikbaar | Daproverb

Daproverb 11.3.8 beschikbaar

Datum: 
2015-09-15

Daproverb 11.3.8 is nu beschikbaar.

Verbeteringen:

Verschillende foutjes over het geheel van de werkmap werden verbeterd.

Bijgewerkte onderdelen:

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen en de bedragen op basis van het leefloon toepasselijk vanaf 1 september 2015.

De werkbladen "Interestberekening", "Toerekening" en "Recapitulatie" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven in Burgerlijke zaken (jaar 2015: 2,50%).

De wettelijke rente inzake handelstransacties is weggelaten in die onderdelen.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2014 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2013 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

De gegevens uit de nieuwste Prospectieve tafels 2015 van J. SCHRYVERS - J.-P. AOUST zijn toegevoegd. Deze bevatten de prospectieve levensverwachting 2015 en de prospectieve mediaanlevensduur 2015.

Het Help-bestand werd uitgebreid en gewijzigd in overeenstemming met de hierboven aangeduide update van het programma. Ook werd de gebruikersinterface van deze handleiding vernieuwd.